Ansvar

Alt materiale som er gratis og frit tilgængeligt er ikke grundlag for nogen form for aftale mellem den besøgende og Melfar Web Design.

Melfarwebdesign.dk bør ikke benyttes af personer under 18 år uden forældrenes deltagelse.

Der lægges et stort arbejde i at alle informationer er så korrekte som muligt, men det skal bemærkes at der kan opstå fejl på hjemmesiden af såvel indholdsmæssig som teknisk karakter. Alt materiale og alle anbefalinger er tilvejebragt på grundlag af tilknyttede forfatteres personlige holdninger og erfaringer.

WordPress og andre benyttede og omtalte digitale produkter eller ydelser er i stort omfang gratis at benytte og er ikke at opfatte som fejlfri. Disse produkter og ydelser ændres ofte og uden hensyntagen til evt. samtidig benyttelse og afhængighed. Melfar Web Design kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og driftforstyrrelser på private eller kommercielle hjemmesider som følge af brug af information fundet på Melfarwebdesign.dk

Enhver beslutning og konklusion der drages af brugeren, som kan have økonomiske eller andre konsekvenser for brugeren eller dennes virksomhed, er dennes eget ansvar og bør opfølges af egen uafhængig informationssøgning inden informationen benyttes i kommerciel sammenhæng.